De doelgroep waarop ik mij richt zijn alle kinderen/jongeren die vallen onder de leerplichtige leeftijd. Zowel kinderen uit het regulier als het speciaal onderwijs zijn welkom. Of een kind dat dreigt uit te vallen of uitgevallen is, omdat er geen passende situatie voor hem/haar is. Door de één op één begeleiding kan ik aansluiten op jouw niveau. Zo heb ik bijvoorbeeld ervaring met kinderen die hoogbegaafd, autistisch of moeilijk lerend zijn.
Je hoeft geen ervaring met paarden te hebben, maar het is wel leuk als je geïnteresseerd in ze bent.
Samen met de paarden help ik je graag een stapje verder.

Het is wel belangrijk dat je goed ter been bent en opdrachten kunt uitvoeren zoals: doe een stap naar achter. Dit is om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Voor kinderen met een Persoon Gebonden Budget kan deze begeleiding (deels) vergoed worden. Onder de kopjes geef ik aan welke begeleidingstrajecten er mogelijk zijn.